Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

SMF304IESCT22090915190.pdf SMF304IESCT22090915190.pdf

 

 

PROVES D’ACCÉS ESPECÍFIQUES A MALLORCA

 

TRIBUNAL GRAU MITJÀ (cicle inicia) D’HÍPICA, dia 23 de setembre de 2022, a les 8:00 h, al Club Hípic Veracruz (sortida 12 autopista Palma-Llucmajor).

 

a) Un President: Gerardo Ortega Polo (DNI ***0626**) professor IES CTEIB

b) Un vocal en representació de la Conselleria d’Educació i Formació Professional: Antoni Albertí Amengual (DNI ***3045**) assessor tècnic docent del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial.

c) Tres avaluadors representants de la Federació Balear d’Hípica:

- Juan Luis López de Silanes (DNI ***6715**)

- Carolina Jordá Käfer (DNI ***0286**)

- Julio Sánchez Barriga (DNI***3090**)

d) Un Secretari: Fernando Garcías Amengual (DNI ***1594**) professor IES CTEIB.

 

TRIBUNAL GRAU MITJÀ (cicle inicial) DE MITJA MUNTANYA, dia 17 de setembre de 2022, a les 7:30 h. Lloc a determinar a la reunió prèvia.

 

a) Un President: Gerardo Ortega Polo (DNI ***0626**) professor IES CTEIB

b) Un vocal en representació de la Conselleria d’Educació i Formació Professional: Juan Antonio Osés Palacios (DNI ***5359**) professor IES CTEIB.

c) Tres avaluadors representants de la Federació Balear de Muntanya i Escalada:

- Antonio Turrión Riera (DNI ***3184**)

- Víctor Maria Barrientos Martínez (DNI ***7118**)

- Marian Centeno Grañena (DNI ***4687**)

d) Un Secretari: Julian Fernández Ginard (DNI ***1602**) professor IES CTEIB.

 

TRIBUNAL DE GRAU MITJÀ (cicle inicial) DE VELA AMB APARELL FIX I VELA AMB APARELL LLIURE, dia 15 de setembre de 2022, a les 15:00 h, al Club Nàutic S’Arenal.

 

a) Una Presidenta: Sonia Gabaldón Sisternas (DNI ***7865**) directora IES CTEIB.

b) Un vocal en representació de la Conselleria d’Educació i Formació Professional: Antoni Albertí Amengual (DNI ***3045**) assessor tècnic docent del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial.

c) Tres avaluadors representants de la Federació Balear de Vela:

- Fátima Reyes Sánchez (DNI ***5552**)

- Juan Jose Beltrán Perelló (DNI ***8840**)

- Asier Fernández De Bobadilla Rola (DNI ***5552**)

d) Un Secretari: Gerardo Ortega Polo (DNI ***0626**) professor IES CTEIB

TRIBUNAL GRAU MITJÀ (cicle inicia) De BÀSQUET, dia 20 de setembre de 2022, a les 16:30 h, a l’IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears.

 

a) Un President: Gerardo Ortega Polo (DNI ***0626**) professor IES CTEIB

b) Un vocal en representació de la Conselleria d’Educació i Formació Professional: Antoni Albertí Amengual (DNI ***3045**) assessor tècnic docent del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial.

c) Tres avaluadors representants de la Federació Bàsquet de les Illes Balears:

- Antoni Aulí Ginard (DNI ***3984**)

- Rafel Crespí Terrassa (DNI ***0618**)

- Juan Mercant Requena (DNI***6413**)

d) Un Secretari: Fernando Garcías Amengual (DNI ***1594**) professor IES CTEIB.

 

 

TRIBUNAL DE GRAU MITJÀ (cicle final) DE BARRANQUISME, dia 17 de setembre de 2022 a les 07:00 h., dia 18 de setembre de 2022 a les 07.00 h. i dia 19 de setembre de 2022 a les 07:00 h. Lloc a determinar a la reunió prèvia.

 

a) Un President: Raül Pons Villalonga (DNI ***9999**) professor IES CTEIB.

b) Un vocal en representació de la Conselleria d’Educació i Formació Professional: Salvador Llompart Nogueras (DNI ***3336**) professor IES CTEIB.

c) Tres avaluadors representants de la Federació Balear de Muntanya i Escalada:

- Abel Femenias Verd (DNI ***2299**)

- Llorenç Vila Cladera (DNI ***4341**)

- Sergi Martínez Veny (DNI ***2008**)

d) Un Secretari: José Luis Mercadal Vidal (DNI ***7679**) professor IES CTEIB.

 

 

TRIBUNAL DE GRAU MITJÀ (cicle final) D’ESCALADA, dia 17 de setembre de 2022 a les 07:00 h., dia 18 de setembre de 2022 a les 07.00 h. i dia 19 de setembre de 2022 a les 07:00 h. Lloc a determinar a la reunió prèvia.

 

a) Un President: Jaume Pons Pons (DNI ***1497**) professor IES CTEIB.

b) Un vocal en representació de la Conselleria d’Educació i Formació Professional: Aina Portas Uviña (DNI ***1937**) professora IES CTEIB.

c) Tres avaluadors representants de la Federació Balear de Muntanya i Escalada:

- Jose Sabater Nadal (DNI ***4968**)

- Sebastián Álvarez Pedrero (DNI ***6657**)

- Francisco Fanals Reynes (DNI ***0808**)

d) Un Secretari: Jaume Ordines Joan (DNI ***1577**) professor IES CTEIB.

 

 

TRIBUNAL DE GRAU MITJÀ (cicle final) DE MITJA MUNTANYA, dia 17 de setembre de 2022 a les 07:00 h., dia 18 de setembre de 2022 a les 07.00 h. i dia 19 de setembre de 2022 a les 07:00 h. Lloc a determinar a la reunió prèvia.

 

a) Una Presidenta: Sonia Gabaldón Sisternas (DNI ***7865**) directora IES CTEIB.

b) Un vocal en representació de la Conselleria d’Educació i Formació Professional: Antoni Albertí Amengual (DNI ***3045**) assessor tècnic docent del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial.

c) Tres avaluadors representants de la Federació Balear de Muntanya i Escalada:

- Rafael Ramos Del Amo (DNI ***8047**)

- Joan Más Ballester (DNI ***1118**)

- Jaume Escalas Prats (DNI ***2067**)

d) Un Secretari: Fernando Garcias Amengual (DNI ***1594**) professor IES CTEIB.

 

 

TRIBUNAL DE GRAU MITJÀ (cicle final) D’HÍPICA: SALT, DOMA I CONCURS, dia 23 de setembre de 2022, a les 08:00 h, al Club Hípic Veracruz (sortida 12 autopista Palma-Llucmajor).

 

a) Un President: Gerardo Ortega Polo (DNI ***0626**) professor IES CTEIB

b) Un vocal en representació de la Conselleria d’Educació i Formació Professional: Antoni Albertí Amengual (DNI ***3045**) assessor tècnic docent del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial.

c) Tres avaluadors representants de la Federació Balear d’Hípica:

- Juan Luis López de Silanes (DNI ***6715**)

- Carolina Jordá Käfer (DNI ***0286**)

- Julio Sánchez Barriga (DNI***3090**)

d) Un Secretari: Fernando Garcias Amengual (DNI ***1594**) professor IES CTEIB.

 

La resta de proves d'accés especíques convocades, tal i com estableix el punt 3 de la instrucció novena de l'annex I de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de juliol de 2022 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’Atletisme, Bàsquet, Hípica, Muntanya i Escalada, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela amb Aparell Fix i Vela amb Aparell Lliure a les Illes Balears, s'anul.len per falta d'aspirants.