Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

PROVES ESPECIFIQUES D'ACCÉS. SETEMBRE '21

Resolució proves accés especifiques.pdfResolució proves accés especifiques.pdf

Resolución pruebas de acceso específicas.pdfResolución pruebas de acceso específicas.pdf

REUNIÓ PREVIA PROVES DE MUNTANYA I i II.

DIJOUS 16 DE SETEMBRE  PER MEET (al matí s'enviarà ennllaç er poder participar)

PROVES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES A MENORCA D'ATLETISME  DIA 16 DE SETEMBRE A LES 16'30h. 

Resolució modificació tribunal vela Menorca.pdfResolució modificació tribunal vela Menorca.pdf

RECORDAR.

DISSABTE 12 DE SETEMBRE A LES 9 HORES PROVA D'ACCÉS DE FUTBOL I.  CAMP DE LA VICTÒRIA (Palma).

DISSABTE 12 DE SETEMBRE A LES 10 HORES PROVA D'ACCÉS DE FUTBOL I. CAMP BINTAUFA. MAÓ (Menorca)

Estris prova Hípica (MENORCA).docEstris prova Hípica (MENORCA).doc

Estris prova hípica (MALLORCA).pdfEstris prova hípica (MALLORCA).pdf

NOTIFICACIÓ DELS CANVIS DE LLOC, HORARI I PROVES QUE NO ES REALITZARÀN

NOTIFICACIÓ canvis lloc i horari proves.pdfNOTIFICACIÓ canvis lloc i horari proves.pdf

ATENCIÓ AL CANVI DE LLOC I HORARI DE LA PROVA DE VELA DE MALLORCA. 

ATENCIÓ AL CANVI D'HORARI DE LA PROVA D'ATLETISME A MENORCA

ATENCIÓ REUNIÓ PREVIA DE MUNTANYA.

RESOLUCIÓ PROVA D'ACCÉS ESPECÍFICA HÍPICA MENORCA

Res i annexes hipica CAT_signed oculta.pdfRes i annexes hipica CAT_signed oculta.pdf

Res + anexos hipica cast_signed oculta.pdfRes + anexos hipica cast_signed oculta.pdf

OBERTES INSCRIPCIONS PROVES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

DELS DIES 1 AL 3 DE SETEMBRE 

CALENDARI I LLOCS PER ILLES DE LES PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS AL SETEMBRE DE 2020

CALENDARI proves específiques set 2020 MODALITAT I LLOC.pdfCALENDARI proves específiques set 2020 MODALITAT I LLOC.pdf

BOIB  núm. 126 de 16 de juliol

PROVES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES ALS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE REGIM ESPECIAL

SETEMBRE DE 2020.

BOIB. Català.pdfBOIB. Català.pdf  BOIB Castellano.pdfBOIB Castellano.pdf

 

DOCUMENT INFORMATIU.

RESOLUCIÓ PROVES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES SETEMBRE DE 2020.

Resol i annexos CAST 1_signed oculta.pdfResol i annexos CAST 1_signed oculta.pdf

Resol i annexos CAT 1_signed oculta.pdfResol i annexos CAT 1_signed oculta.pdf

DIA 10 SETEMBRE DEL 2019

PUBLICACIÓ TRIBUNALS, DIA, HORA I LLOC DE LES PROVES ESPECÍFIQUES DE SETEMBRE DE 2019.

Res nomenament TRIBUNALS set sgt_oc.pdfResolució nomenament TRIBUNALS set sgt_oc.pdf

NOVETAT 6/agost/2019

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 d’agost de 2019 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, futbol, hípica, muntanya i escalada, piragüisme i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears

Resolució proves setembre 2019-20 sign ocult. 1.pdfResolució proves setembre 2019-20 .pdf

Annex 1 Instruccions proves setembre 2019-20.pdfAnnex 1 Instruccions proves setembre 2019-20.pdf

Annex 2 Inscripció proves setembre 2019-20.pdfAnnex 2 Inscripció proves setembre 2019-20.pdf

Annex 3 Declaració responsable proves setembre 2019-20.pdfAnnex 3 Declaració responsable proves setembre 2019-20.pdf

Annex 4 Calendari proves setembre 2019-20.pdfAnnex 4 Calendari proves setembre 2019-20.pdf

Inscripció: de dia 2 a dia 5 de setembre de 2019 als IES: CTEIB, Cap de Llevant i Algarb.
A la Resolució i els seus annexos podreu trobar el calendari de tot el procés, dia i lloc de la prova, preu i nº de compte on fer l'ingrés, la sol·licitud d'inscripció...
També, durant aquest període, s'ha de presentar el document que justifiqui que s'està exempt de fer la prova específica, si és el cas (veure nomativa de cada modalitat esportiva).

5/juny/2019

Nomenament dels membres dels diferents tribunals avaluadors de les proves d'accés, juny 2019:

Resolució nomenament tribunals proves juny 2019 sign.pdfResolució nomenament tribunals proves juny 2019 sign.pdf

Resolució canvi avaluador VELA sign.pdfResolució canvi avaluador Vela.pdf

 4/juny/2019

Confirmació del dia, lloc i hora de les proves d'accés juny 2019:


Proves cicle inicial/nivell 1 a Mallorca


- Muntanya i escalada: 15 de juny, 7:30h, Sóller. Reunió prèvia: dijous dia 13 de juny a les 19h a l'IES CTEIB

 Reunió Muntanya i escalada I.pdfReunió Muntanya i escalada I.pdf
- Vela: 10 de juny, 15h, CN San Antonio de la Playa (Can Pastilla).

- Proves que no es duen a terme i que es posposen al setembre: atletisme, bàsquet, futbol i piragüisme. 

- Proves que no es fan definitivament: salvament i socorrisme, handbol i busseig.


Proves cicle final/nivell 2 a Mallorca

- Barranquisme: 15 i 16 de juny, 7:00h, Sóller, Caimari i Mortitx. Reunió prèvia: dijous dia 13 de juny a les 19h a l'IES CTEIB

 Reunió Barrancs.pdfReunió Barrancs.pdf

- Escalada: 15 i 16 de juny, 7:00h, Sóller. Reunió prèvia: dijous dia 13 de juny a les 19h a l'IES CTEIB

 Reunió Escalada.pdfReunió Escalada.pdf

- Proves que no es fan definitivament: muntanya mitjana.

Proves cicle inicial/nivell 1 a Menorca


- Proves que no es duen a terme i que es posposen al setembre: atletisme, bàsquet, vela i futbol.
- Proves que no es fan definitivament: piragüisme.

Proves cicle inicial a Eivissa


- Proves que no es duen a terme i que es posposen al setembre: atletisme, bàsquet, vela, futbol i piragüisme.

- Proves que no es fan definitivament: handbol.

* Els inscrits a les proves, que definitivament no es fan, poden sol·licitar la devolució dels dobbers de la prova. En els casos dels inscrits a les proves que es posposen al setembre, podran sol·licitar la devolució al setembre sempre que la prova definitivament no es faci.

 

13/maig/2019

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de maig de 2019 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, busseig, futbol, handbol, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme, i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears

Resolució proves accés juny 2019 sign ocult.pdfResolució proves accés juny 2019.pdf

Annex 1 Instruccions.pdfAnnex 1 Instruccions.pdf

Annex 2 Inscripció.pdfAnnex 2 Inscripció.pdf

Annex 3 Declaració responsable.pdfAnnex 3 Declaració responsable.pdf

Annex 4 Calendari final.pdfAnnex 4 Calendari final.pdf

Inscripció: de dia 27 a dia 30 de maig de 2019 als IES: CTEIB, Cap de Llevant i Algarb. 

A la Resolució i els seus annexos podreu trobar el calendari de tot el procés, dia i lloc de la prova, preu i nº de compte on fer l'ingrés, la sol·licitud d'inscripció...
També, durant aquest període, s'ha de presentar el document que justifiqui que s'està exempt de fer la prova específica, si és el cas (veure nomativa de cada modalitat esportiva).

Atenció!! canvi de dia en la modalitat de Barranquisme: la prova específica prevista per dia 8 de juny passa a fer-se dia 16 de juny.

En la modalitat esportiva de JUDO no hi ha prova d'accés. En el procés d'admissió i matrícula, que s'obrirà en finalitzar totes les proves, es podrà inscriure a aquesta modalitat esportiva si s'acredita estar en possessió del cinturó negre.

10/maig/2019

En breu publicarem la concovocatòria de proves d'accés específiques. Es preveu que la inscripció es pugui realitzar entre els dies 27 i 30 de maig de 2019 als IES on s'imparteixen els ensenyaments esportius: IES CTEIB, IES Cap de Llevant i IES Algarb. 


 11/09/2018

Canvis en l'horari de les proves d'HÍPICA i relació d'estris:

 • A Mallorca, les proves de cicle inicial es faran al matí (9h) i les de cicle final a les 13h.

 • A Menorca, les proves de cicle inicial es mantenen a les 9h.

RELACIO ESTRIS HIPICA CICLE INICIAL Menorca.pdfRELACIO ESTRIS HIPICA CICLE INICIAL Menorca.pdf

RELACIO ESTRIS HIPICA CICLE INICIAL Mallorca.pdfRELACIO ESTRIS HIPICA CICLE INICIAL Mallorca.pdf

RELACIO ESTRIS HIPICA CICLE FINAL Mallorca.pdfRELACIO ESTRIS HIPICA CICLE FINAL Mallorca.pdf

10/09/2018

Confirmació del dia, lloc i hora de les proves d'accés setembre 2018:

Proves cicle inicial/nivell 1 a Mallorca:
- Atletisme: 14 setembre, 18h, Príncipes Espanya.
- Bàsquet: 13 setembre, 18:30h, Príncipes Espanya.
- Hípica: 17 setembre, 15h, Club Hípic Veracruz.
- Muntanya i escalada, 15 setembre. Reunió prèvia: dijous dia 13 a les 19h a l'IES CTEIB.
- Vela, 17 setembre, 15h, CN s'Arenal.

 Proves cicle final/nivell 2 a Mallorca:

- Hípica (salt, doma i concurs): 17 setembre, 8:30h, Club Hípic Veracruz. Es dóna l'opció de poder fer la prova, tot i que no es podrà fer el curs per falta d'inscripció.
- Muntanya Mitjana: 15 i 16 de setembre. Reunió prèvia: dijous dia 13 a les 19h a l'IES CTEIB.


Proves cicle inicial a Menorca:
- Hípica: 16 setembre, 9h, CH Alaior.
- Vela: 11 setembre, 15h, CN Fornells.


Proves cicle inicial a Eivissa:
- Bàsquet: es suspèn (tots els inscrits estan exempts de fer la prova).
- Muntanya i escalada: 15 setembre a Mallorca.
- Vela: 10 setembre, 15h, CN St. Antoni.

En la modalitat esportiva de JUDO no hi ha prova d'accés. En el procés d'admissió i matrícula, que s'obrirà en finalitzar totes les proves,  es podrà inscriure a aquesta modalitat esportiva si s'acredita estar en possessió del cinturó negre.

07/09/2018

Resolució del Director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de setembre de 2018 per la qual es nomenen els membres dels diferents tribunals de les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, disciplines d’hípica, muntanya i escalada, i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears per al curs 2018/2019

Resolució tribunals proves accés EERE setembre 2018.pdfResolució tribunals proves accés EERE setembre 2018.pdf

27/8/2018

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 d’agost de 2018 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, disciplines d’hípica, muntanya i escalada, i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears

Resolució proves accés setembre.pdfResolució proves accés setembre.pdf

Annex 1 Instruccions.pdfAnnex 1 Instruccions.pdf

Annex 2 Inscripció.pdfAnnex 2 Inscripció.pdf

Annex 3 Declaració responsable.pdfAnnex 3 Declaració responsable.pdf

Annex 4 Calendari.pdfAnnex 4 Calendari.pdf

Inscripció: de dia 3 a dia 6 de setembre de 2018 als IES: CTEIB, Cap de Llevant i Algarb.

Proves cicle inicial/nivell 1 a Mallorca:

 • Atletisme: 14 setembre, 18h, Príncipes Espanya.
 • Bàsquet: 13 setembre, 18:30h, Príncipes Espanya.
 • Hípica: 17 setembre, 15h, Club Hípic Veracruz.
 • Muntanya i escalada, 15 setembre.
 • Vela, 17 setembre, 15h, CN s'Arenal.

 Proves cicle final/nivell 2 a Mallorca:

 • Hípica (salt, doma i concurs): 17 setembre, 8:30h, Club Hípic Veracruz.
 • Muntanya Mitjana: 15 i 16 de setembre.

Proves cicle inicial a Menorca:

 • Hípica: 16 setembre, 9h, CH Alaior.
 • Vela: 11 setembre, 15h, CN Fornells.

Proves cicle inicial a Eivissa:

 • Bàsquet: 12 setembre, 18h, IES Algarb.
 • Muntanya i escalada: 15 setembre a Mallorca.
 • Vela: 10 setembre, 15h, CN St. Antoni.

En la modalitat esportiva de JUDO no hi ha prova d'accés. En el procés d'admissió i matrícula, que s'obrirà en finalitzar totes les proves,  es podrà inscriure a aquesta modalitat esportiva si s'acredita estar en possessió del cinturó negre.

13/6/2018

Substitució membre avaluador proves atlelisme.pdfSubstitució membre avaluador proves atlelisme.pdf

6/6/2018

Resolució Tribunal proves accés 2018.pdfResolució Tribunal proves accés 2018.pdf

5/6/2018

CONFIRMACIÓ DEL DIA, LLOC I HORA DE LA PROVA ESPECÍFICA JUNY 2018

   

MALLORCA

CICLE INICIAL/NIVELL I

  DIA

HORA

        

    LLOC

FUTBOL

ES SUSPÈN

BÀSQUET

8 JUNY

19h

IES CTEIB (Príncipes de España)

PIRAGÜISME

ES SUSPÈN

VELA

11 JUNY

15h

Club Marítimo San Antonio de la Playa (Can Pastilla)

SOCORRISME

ES SUSPÈN

HANDBOL

ES SUSPÈN

ATLETISME

15 JUNY

 17h

Pista atletisme Príncipes de España

HÍPICA

Es posposa al setembre

MUNTANYA I ESCALADA

9 JUNY

8h

Reunió prèvia informativa a l'IES CTEIB: dijous 7 de juny 19h.

BUSSEIG

ES SUSPÈN

CICLE FINAL/NIVELL II

HÍPICA

ES SUSPÈN

MUNTANYA MITJANA

Es posposa al setembre

 

BARRANCS

ES SUSPÈN

ESCALADA

ES SUSPÈN

MENORCA

CICLE INICIAL/NIVELL I

 DIA

HORA

   LLOC

FUTBOL

ES SUSPÈN

BÀSQUET

ES SUSPÈN

HÍPICA

Es posposa al setembre

ATLETISME

ES SUSPÈN

VELA

Es posposa al setembre

SOCORRISME

ES SUSPÈN

PIRAGÜISME

ES SUSPÈN

BUSSEIG

ES SUSPÈN

MUNTANYA

ES SUSPÈN

EIVISSA

CICLE INICIAL/NIVELL I

 DIA

HORA

  LLOC

SOCORRISME

ES SUSPÈN

BÀSQUET

ES SUSPÈN

MUNTANYA

ES SUSPÈN

ATLETISME

ES SUSPÈN

VELA

Es posposa al setembre

PIRAGÜISME

ES SUSPÈN

BUSSEIG

ES SUSPÈN

HANDBOL

ES SUSPÈN

HÍPICA

ES SUSPÈN

CICLE FINAL/NIVELL II

MUNTANYA MITJANA

ES SUSPÈN

Únicament es poden sol·licitar, a les federacions esportives corresponents,  les devolucions de les inscripcions de les proves que es suspenen definitivament.

11/05/2018 


Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de maig de 2018 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, busseig, futbol, handbol, disciplines d’hípica, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme, i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears
Resolució proves accés ensenyaments esportius 2018-19 (català).pdf

Inscripció: del 28 al 31 de maig de 2018

17/09/2017

Resolució per la qual es substitueix un dels membres del tribunal a les proves d'accés de piragüisme a Eivissa

Resolució per la qual es substitueix un dels membres del tribunal a les proves d'accés de futbol a Mallorca.

Ja hem publicat la Resolució del Director general de Planificació, Ordenació i Centres de 12 de setembre de 2017 per la qual es nomenen els membres dels diferents tribunals de les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius del cicle inicial/nivell I de Tècnic Esportiu en atletisme, bàsquet, futbol, handbol, disciplines hípiques, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme i vela amb aparell fixe i aparell lliure i del cicle final/nivell II de Tècnic Esportiu en mitja muntanya i en disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet, per al curs 2017/2018.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 d’agost de 2017 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, futbol, handbol, disciplines d’hípica, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears.

A la Resolució i els seus annexos podreu trobar el calendari de tot el procés, dia i lloc de la prova, preu i nº de compte on fer l'ingrés, la sol·licitud d'inscripció...

El termini d'inscripció per fer la prova d'accés específica és de dia 6 fins dia 12 de setembre de 2017 (ambdós inclosos). També, durant aquest període, s'ha de presentar el document que justifiqui que s'està exempt de fer la prova específica, si és el cas (veure nomativa de cada modalitat esportiva).