Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

NOVETAT
Ja s'han publicat les dues resolucions que regulen les proves de maduresa o proves d'accés de caràcter general per les persones sense la titulació acadèmica necessària per poder accedir a les formacions esportives:
Proves generals per accedir al Grau Mitjà
Proves generals per accedir al Grau Superior

La inscripció a les proves es pot fer del 2 al 5 de maig de 2017 a l'IES CTEIB (Mallorca), a l'IES Cap de Llevant (Menorca), a l'IES Algarb (Eivissa) i a les delegacions territorials d'educació de Menorca i Eivissa.
Aquestes proves es duran a terme dia 15 de maig a l'IES CTEIB (Mallorca), a l'IES Cap de Llevant (Menorca) i a l'IES Algarb (Eivissa).
 
NOVETAT
Ja es pot consultar la Resolució del nomenament de la Comissió Avaluadora i la Ressolució del nomenament dels diferents tribunals: veure.
També es pot consultar la:

Resolució nomenament Tribunal - Nivell III Menorca.pdfResolució nomenament Tribunal  proves generals - Grau Superior/Nivell III Menorca.pdf