Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

ÉS MOLT IMPORTANT PREPARAR-SE PER FER LA PROVA D'ACCÉS ESPECÍFICA

 

- Per poder realitzar les proves específiques per accedir als ensenyaments de cicle inicial o nivell 1 és necessari tenir el títol d'ESO, o equivalent, o haver superat una prova d'accés general (prova de maduresa)

- Per poder realitzar les proves específiques per accedir als ensenyaments de cicle final o nivell 2 NO és necessari haver finalitzat els estudis de cicle inicial o nivell 1. Sí és necessari aquest requisit per iniciar el curs durant el mes de setembre (excepcionalment, es pot començar un curs de nivell 2 o cicle final sense haver finalitzat el bloc de formació pràctica).

PREUS per poder realitzar le proves d'accés:

Els alumnes aspirants a cursar els ensenyaments esportius hauran d'abonar un import al compte de  federació de la modalitat esportiva corresponent. A la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual es convoquen i regulen les proves d’accés de caràcter específic (veure calendari propers esdeveniments) es publiquen els preus de les proves i el compte on fer l'ingrés.

Alguns exemples de proves d'accés:

ATLETISME

Prova

Saber executar les següents accions tècniques:

-Preparació i acció de sortida de tacs.

- Pas de tanques.

- Salt de longitud

- Salt d’altura

- Llançament de pes

 

Casos d’exempció:

- La condició d’esportista d’alt nivell  o alt rendiment.

- Haver estat classificat entre els vuit primers, almenys una vegada en els últims dos anys, en qualsevol especialitat o prova de la categoria absoluta del campionat d'Espanya.

BÀSQUET

Prova

A l'alumne se li presenten imatges de les accions tècniques ofensives i defensives establertes en els criteris d'avaluació: bloqueig, rebot, llançament en suspensió, posició defensiva...
Se li presenta una seqüència de joc col·lectiu en el qual hi ha  presents les accions de joc col·lectiu defensiu i ofensiu: defensa individual, defensa en zona, contraatac...

Es presenta a l’aspirant una seqüència de joc en un partit de bàsquet  on apareixen les infraccions i els gestos arbitrals establerts en els criteris d'avaluació i que ha d’identificar: passes, dobles, camp enrere...

El format de presentació pot ser imatge fixa o en moviment.
La resposta a les qüestions pot realitzar-se de forma oral o escrita.

Casos d’exempció:

- La condició d’esportista d’alt nivell  o alt rendiment.

- Acreditar el mèrit esportiu d'haver competit durant almenys una temporada a qualsevol categoria de competició federativa des de la categoria infantil fins a categoria absoluta.

       VELA

Prova

- Es farà un a prova amb una embarcació amb aparell fixe i una prova amb una embarcació amb aparell lliure (windsurf). L’aspirant ha de saber:

          - Preparar l’embarcació: col·locar el peu de màstil i la botavara,  muntatge de veles...

           - Entrada i sortida de la platja: botar el vaixell tenint en compte la direcció del vent, pujar i baixar del vaixell...

            - Navegar amb l’embarcació: aturada i arrencada, trabujar, realitzar diferents maniobres, canvis de rumb, seguir un itinerari marcat per balises...

               - Desmuntatge de l’embarcació.

 

Casos d’exempció:

- La condició d’esportista d’alt nivell  o alt rendiment.

- Haver estat seleccionat per la Reial Federació Espanyola de Vela per representar a Espanya, dins dels dos últims anys, en almenys una competició oficial internacional de categoria absoluta, en la modalitat o especialitat corresponent

- Haver quedat classificat entre els 5 primers en algun dels campionats del Món, d'Europa o d'Espanya en la modalitat corresponent.

Als següents enllaços trobareu la normativa que regula cada modalitat esportiva i hi podreu consultar com són les proves d’accés i els casos d’exempció:

Modalitats LOGSE

 

Nivell I

Nivell II

Nivell III

Esports muntanya

Capítol V i annex I

Capítol V i annex I

Capítol V i

annex I

Futbol i futbol sala

Capítol V i annex I

-

-

Handbol

Annex I

-

-

 

Modalitats LOE

 

Cicle inicial

Cicle final

Grau Superior

Atletisme

Articles 19-24

Annex VII

-

-

Bàsquet

Articles 20-23
Annex VII

Busseig esportiu

Articles 19-26

Annex VII

-

-

Hípica

Articles 23-29

Annex VIII i IX

Articles 23-29

Annex VIII i IX

-

Judo

Articles 18-22

-

-

Piragüisme

Articles 27-34

Annex IX

Articles 27-34

Annex X i XI

-

Salvament i socorrisme

Articles 19-26

Annex VII

-

-

Vela

Articles 22-29

Annex VIII

-

-