Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

El dia 9 de setembre de 2022 es publicarà, en el web ensenyamentsesportius.caib.es, qualsevol canvi que es pugui produir sobre el lloc i hora de les proves i també s'informarà de les seus que encara estan per determinar.

Per poder participar a les proves d'accés, els inscrits han de ser presents a l'hora i el lloc establerts.

Mallorca

Mallorca_dades_i_llocs_proves.jpg

Acabat el termini d'inscripció a les proves, es durà a terme una reunió prèvia a les proves d'accés de Muntanya i Escalada, on s'informarà de l'hora, lloc de la prova, materials, etc.

El dia i lloc d'aquesta reunió es publicarà en els llocs web ensenyamentsesportius.caib.es i http://www.iescteib.org.

Menorca

Menorca_dades_i_llocs_proves.jpg

 

Eivissa

Eivissa_dades_i_llocs_proves.jpg