Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

SUBVENCIONS

1. Convocatòries obertes

2. Convocatòries tancades en període de justificació

3. Tràmits

4. Comunicacions sobre els expedientes

a) Convocatòries amb termini de sol·licitud obert

1. Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (enllaç a la convocatòria)

2. Convocatòria pública de subvencions per a la realització de plans d'acció per a l'aplicació de la metodologia 50/50 en col·legis públics d'educació primària i infantil d'Eivissa adreçada a l'Administració local (enllaç a la convocatòria)

3. Convocatòria pública de subvencions per a la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries (enllaç a la convocatòria)

4. Convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (Programa Operatiu FEDER 2021-2027) (enllaç a la convocatòria)

5. Convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) (enllaç a la convocatòria)

6. Convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric, destinada a entitats públiques, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears (enllaç a la convocatòria)

7. Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) (enllaç a la convocatòria)

b) Convocatòries amb termini de sol·licitud tancat en període de justificació

1. .Convocatòria pública de subvencions per al foment de la creació de comunitats d'energies renovables locals per a autoconsum (enllaç a la convocatòria)

2. Per al al foment de les instal·lacions fotovoltaiques i minieòliques, adreçada a administracions locals i entitats públiques dependents (enllaç a la convocatòria)

3. Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES I) (enllaç a la convocatòria)

4. Convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric, destinada a l'administració pública i entitats públiques dependents, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears  (enllaç a la convocatòria)

5. Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en llocs d'accés públic, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears (empreses) (enllaç a la convocatòria)

6. Per al foment de la biomassa, adreçada a administracions locals (enllaç a la convocatòria)

7. Per a actuacions d’eficiència energètica del sector industrial (enllaç a la convocatòria)

c) Tràmits telemàtics

1. Sol·licitud

2. Aportació documentació complementària

3. Consulta estat administratiu de l'expedient

d) Publicació de les anomalies , propostes de resolució i resolucions

enllaç d'accés