Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

ANOMALIES D'EXPEDIENTS DE SUBVENCIÓ DE DIVERSES CONVOCATÒRIES DE LA DIRECCIO GENERAL D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

1. Convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (convocatòria 2021):

       a. 500 primers expedients presentats el 15 de gener de 2021 amb anomalies (BOIB núm. 41, 25-03-2021)

       b. 

2. Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II): 

      a. Expedients presentats fins el 27 d'octubre de 2020 amb anomalies (BOIB núm. 211, 19-12-2020)

      b. Expedients presentats fins el 22 de gener de 2021 amb anomalies (BOIB núm. 34, 6-03-2021)

3. Convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE):

     a.

     b.