Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

RESOLUCIONS D'EXPEDIENTS DE SUBVENCIÓ DE DIVERSES CONVOCATÒRIES DE LA DIRECCIO GENERAL D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

1. Convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (convocatòria 2021):

       a. 

       b. 


2. Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II): 

      a. Expedients presentats fins dia 27 d'octubre de 2020 (BOIB 15/4/2021)

      b.


3. Convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE):

     a.

     b.