Torna

Encàrrecs de gestió a altres òrgans o Entitats de Dret Públic

Tornar al llistat de notícies

15/06/2022

Encàrrec de gestió d'execució i seguiment del Pla Industrial 2018-2025.

2-20218ENCOM

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Entitat que rep l'encàrrec: IDI

Núm. Expedient: 2-20218ENCOM

Objecte: Diversificació i millora del model productiu de les Illes Balears.

Pressupost: No, aquest encàrrec de gestió no suposa cap despesa; no obstant això, les despeses sobrevingudes originades per la gestió material objecte d'aquest encàrrec s'instrumentalitzaran mitjançant el procediment que resulti d'aplicació d'acord amb la normativa econòmica i financera vigent, i seran a càrrec de la secció pressupostària de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

Obligacions econòmiques: No

Durada: 8 anys (2018-2025)

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 12/05/2018

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document