Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/04/2019

Encàrrec de gestió de l'execució del Projecte de rehabilitació del passeig de Calvià (enllaç Cala Figuera -Peguera)

MEPRO 2019 1324

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSA

Núm. Expedient: MEPRO 2019 1324

Objecte: execució del Projecte de rehabilitació del passeig de Calvià (enllaç Cala Figuera -Peguera) per a l’elaboració de visors web de mapes de la qualitat de l’aire i de vulnerabilitat. 

Pressupost: 500.000,00 €

Obligacions econòmiques: Resolució de 12 d’abril de 2018 (BOE núm. 92, de 16 d’abril de 2018).

Durada: 3 mesos comptadors des de l’acta de comprovació de replanteig

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 2 d’abril de 2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document