Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Encàrrec de gestió de servei per a l'ampliació d'hores de l'anualitat 2018 i de manteniment de la nova aplicació informàtica integral per a l'ordenació d'establiments turístics de les Illes Balears (CATHOS) del 2019-2021.

MEPRO 1584/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Direcció General de Turisme. Vicepresidència i Conselleria d Innovació, Recerca i Turisme

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Direcció General de Turisme. Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: MEPRO 1584/2018

Objecte: Execució de les tasques i actuacions  per tal de dur a terme el servei per a l’ampliació d’hores de l’anualitat 2018 i de manteniment, per un període de tres anys, de la nova aplicació informàtica integral per a l’ordenació d’establiments turístics de les Illes Balears (CATHOS) del 2019-2021.

Pressupost: 267.174,50 €

Obligacions econòmiques:  La retribució de les prestacions dutes a terme serà el cost de la prestació realment realitzada i es facturarà mitjançant les tarifes aprovades per resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB Núm. 41, de 24 de març de 2015).

Durada: Des del 25/07/2018 o des de la data de formalització de l’encàrrec ( si es posterior), fins al  31/12/2021.

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 01/08/2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document