Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.

A continuació es poden veure els encàrrecs que aquest ens ha rebut, com a mitjà propi personificat, des d'altres òrgans del Govern de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental.


Accediu al cercador

Encàrrecs rebuts per SITIBSA

Encàrrec de gestió per a la creació de dos visors web per a la Direcció General d'Emergències i Interior
Encàrrec de gestió per a l'elaboració de visors web de mapes de la qualitat de l'aire i de vulnerabilitat
Encàrrec de gestió servei per a l'elaboració d'un visor de les capes generades en l'estudi sobre adaptació al canvi climàtic de la costa