Torna

ECOTUR

Subvencions

Resolució del Conseller de Medi Ambient i Mobilitat de 17 de juny de 2010, de convocatoria pública per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a implantació i verificació de sistemes de gestió ambiental, així com per l'aplicació d'etiquetes ecològiques europees a l'exercici 2010 (BOIB núm. 95, de 24/06/2010)

   Fixa informativa convocatòria(PDF)    Resultat convocatòria(DOC)     

Resolució del conseller de Medi Ambient de 29 de juny de 2009, de convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a la implantació i verificació de sistemes de gestió ambiental, així com per l'aplicació d'Etiquetes Ecològiques Europees a l'exercici 2009 (BOIB 100, de 11/07/2009).

Fixa informativa convocatòria(PDF)         Resultat convocatòria(DOC)

 

Resolució del conseller de Medi Ambient de convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a la implantació de sistemes de gestió ambiental, així com per l'aplicació d'Etiquetes Ecològiques Europees a l'exercici 2008 (BOIB 073, del 27/05/2008).

Resolució del conseller de Medi Ambient de convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a la implantació de sistemes de gestió ambiental, així com per l'aplicació d'Etiquetes Ecològiques Europees a l'exercici 2007 (BOIB 056, del 14/04/2007).

Resolució del conseller de Medi Ambient de convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a la implantació, verificació o certificació de sistemes de gestió ambiental, així com per l'aplicació d'Etiquetes Ecològiques Europees a l'exercici 2006 (BOIB 095, del 06/07/2006).

Ordre del conseller de Medi Ambient d'establiment de les bases reguladores de subvenció per a la implantació i verificació/certificació de sistemes de gestió mediambiental a organitzacions o centres de les Illes balears i per a l'aplicació de l'Ecoetiqueta Ecològica Europea (BOIB 110, del 23/07/2005).