Torna

ECOTUR

Introducció

A les Illes Balears l’entorn natural, a més d’ésser el suport de la vida, acompleix una triple funció:

  • Com patrimoni de tots els habitants.
  • Com atractiu turístic.
  • Com recurs econòmic.

Totes les activitats estan estretament lligades a la qualitat ambiental de la zona en la que es desenvolupen.

Protegir l’entorn natural es garantia de futur i prosperitat. Què seria de les Illes Balears si aquest es degradés?

La implicació de la totalitat dels sectors i la societat en la millora del medi ambient és un pas absolutament necessari. L'estat del nostre medi ambient és un aspecte fonamental d’aquest segle, que afecta al nostre nivell de vida a mitjà i llarg termini.