Informació sobre procediments administratius

El Servei de Residus publica a la seva web  residus.caib.es  informació sobre els diferents procediments administratius relatius al residus (gestors, productors, transport, sòls contaminats, etc.)