Torna

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Dret d'accés a la informació pública > Dades estadístiques


RESOLUCIONS I DADES ESTADÍSTIQUES DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA (SAIP)

 

  >>  ANY 2016:  Resolucions i dades estadístiques     

QUADRE DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE 2016

Des d’aquest quadre podeu tenir accés a les resolucions desestimades basades en algun dels límits al dret d’accés, així com a totes aquelles que donin una informació que es consideri d’interès per a la ciutadania.

(Les resolucions es publiquen prèvia eliminació de les dades personals i el codi segur de verificació de la firma digital)

QUADRE 2016 en format PDF     

QUADRE 2016 en format LibreOffice  

En el format reutilitzable podeu fer filtres per tema, òrgan competent, sentit i motivació legal de les resolucions, etc. Vos recomanam que descarregueu el quadre amb LibreOffice per poder accedir als enllaços de les resolucions. Si no el teniu, podeu descarregar-vos aquest programari clicant aquí.


Estadístiques 2016 de les sol·licituds del dret d'accés (actualitzades a 14/11/2019)

(Excloses les sol·licituds de dret d'accés tramitades d'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol)


Sol·licituds mensuals rebudes per la via del dret d'accés (2016)


Admissió a tràmit de les sol·licituds


Tipus de sol·licituds no admeses a tràmit com a SAIP


Les estadístiques que es mostren a continuació es refereixen únicament a les sol·licituds
que s'han tramitat d'acord amb la Llei 19/2013

Canal d'entrada de les sol·licituds admeses a tràmit com a SAIP


Perfil del sol·licitant de les SAIP


Resultat de la tramitació de les SAIP


Motiu de desestimació (arts.14 i 15)/inadmissió (art.18)Òrgans competents en la tramitació de les SAIP (excloses les 3 arxivades)

 


Matèries sobre les quals versen les SAIP


Resolucions CAIB 2016 objecte de reclamació


 

  >>  ANY 2017:  Resolucions i dades estadístiques     

QUADRE DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE 2017

Des d’aquest quadre podeu tenir accés a les resolucions desestimades basades en algun dels límits al dret d’accés, així com a totes aquelles que donin una informació que es consideri d’interès per a la ciutadania.

(Les resolucions es publiquen prèvia eliminació de les dades personals i el codi segur de verificació de la firma digital)

QUADRE 2017 en format PDF     

QUADRE 2017 en format LibreOffice  

En el format reutilitzable podeu fer filtres per tema, òrgan competent, sentit i motivació legal de les resolucions, etc. Vos recomanam que descarregueu el quadre amb LibreOffice per poder accedir als enllaços de les resolucions. Si no el teniu, podeu descarregar-vos aquest programari clicant aquí.


Estadístiques 2017 de les sol·licituds del dret d'accés (actualitzades a 21/10/2019)

(Excloses les sol·licituds de dret d'accés tramitades d'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol)


Sol·licituds mensuals rebudes per la via del dret d'accés (2017)


Admissió a tràmit de les sol·licituds


Tipus de sol·licituds admeses a tràmit com SAIP


Les estadístiques que es mostren a continuació es refereixen únicament a les sol·licituds
que s'han tramitat d'acord amb la Llei 19/2013

Canal d'entrada de les sol·licituds admeses a tràmit com a SAIP


Perfil del sol·licitant de les SAIP


Resultat de la tramitació de les SAIP


Motiu de desestimació (arts.14,15)/inadmissió (art.18)Òrgans competents en la tramitació de les SAIP (excloses les 2 arxivades)

 


Matèries sobre les quals versen les SAIP


Resolucions CAIB 2017 objecte de reclamació


.

  >>  ANY 2018:  Resolucions i dades estadístiques     

 

QUADRE DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE 2018

Des d’aquest quadre podeu tenir accés a les resolucions desestimades basades en algun dels límits al dret d’accés, així com a totes aquelles que donin una informació que es consideri d’interès per a la ciutadania.

(Les resolucions es publiquen prèvia eliminació de les dades personals i el codi segur de verificació de la firma digital)

QUADRE 2018 en format PDF     

QUADRE 2018 en format LibreOffice  

En el format reutilitzable podeu fer filtres per tema, òrgan competent, sentit i motivació legal de les resolucions, etc. Vos recomanam que descarregueu el quadre amb LibreOffice per poder accedir als enllaços de les resolucions. Si no el teniu, podeu descarregar-vos aquest programari clicant aquí.


Estadístiques 2018 de les sol·licituds del dret d'accés (actualitzades a 21/02/2020)

(Excloses les sol·licituds de dret d'accés tramitades d'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol)


Sol·licituds mensuals rebudes per la via del dret d'accés (2018)


Admissió a tràmit de les sol·licituds


Tipus de sol·licituds no admeses a tràmit com a SAIP


Les estadístiques que es mostren a continuació es refereixen únicament a les sol·licituds
que s'han tramitat d'acord amb la Llei 19/2013

Canal d'entrada de les sol·licituds admeses a tràmit com a SAIP


Perfil del sol·licitant de les SAIP


Resultat de la tramitació de les SAIP


Motiu de desestimació (arts.14 i 15)/inadmissió (art.18)Òrgans competents en la tramitació de les SAIP

 


Matèries sobre les quals versen les SAIP


Resolucions CAIB 2018 objecte de reclamació


  >>  ANY 2019:  Resolucions i dades estadístiques     

QUADRE DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE 2019

Des d’aquest quadre podeu tenir accés a les resolucions desestimades basades en algun dels límits al dret d’accés, així com a totes aquelles que donin una informació que es consideri d’interès per a la ciutadania.

(Les resolucions es publiquen prèvia eliminació de les dades personals i el codi segur de verificació de la firma digital)

QUADRE 2019 en format PDF     

QUADRE 2019 en format LibreOffice  

INFORME ANUAL 2019 en format PDF     

En el format reutilitzable podeu fer filtres per tema, òrgan competent, sentit i motivació legal de les resolucions, etc. Vos recomanam que descarregueu el quadre amb LibreOffice per poder accedir als enllaços de les resolucions. Si no el teniu, podeu descarregar-vos aquest programari clicant aquí.


Estadístiques 2019 de les sol·licituds del dret d'accés a la informació pública (SAIP) Actualitzades a 31/03/2020

(Excloses les sol·licituds de dret d'accés tramitades d'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol)


Sol·licituds rebudes per la via del dret d'accés (2019)


Admissió a tràmit de les sol·licituds


Tipus de sol·licituds no admeses a tràmit (altres procediments)


Les estadístiques que es mostren a continuació es refereixen únicament a les sol·licituds
que s'han tramitat d'acord amb la Llei 19/2013

Canal d'entrada de les sol·licituds admeses a tràmit com SAIP


Perfil del sol·licitant de les SAIP


Resultat de la tramitació de les SAIPMotiu desestimació (arts. 14 i 15)/inadmissió (art.18)


Òrgans competents en la tramitació de les SAIP


Matèries sobre les quals versen les SAIPResolucions CAIB 2019 objecte de reclamació davant la Comissió

 


  >>  ANY 2020:  Resolucions i dades estadístiques     

QUADRE DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE 2020

Des d’aquest quadre podeu tenir accés a les resolucions desestimades basades en algun dels límits al dret d’accés, així com a totes aquelles que donin una informació que es consideri d’interès per a la ciutadania.

(Les resolucions es publiquen prèvia eliminació de les dades personals i el codi segur de verificació de la firma digital)

QUADRE 2020 en format PDF     

QUADRE 2020 en format LibreOffice  

En el format reutilitzable podeu fer filtres per tema, òrgan competent, sentit i motivació legal de les resolucions, etc. Vos recomanam que descarregueu el quadre amb LibreOffice per poder accedir als enllaços de les resolucions. Si no el teniu, podeu descarregar-vos aquest programari clicant aquí.


Estadístiques 2020 de les sol·licituds del dret d'accés a la informació pública (SAIP) (actualitzades a 22/03/2021)

(Excloses les sol·licituds de dret d'accés tramitades d'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol)


Sol·licituds rebudes per la via del dret d'accés (2020)


Canal d'entrada de les sol·licituds admeses a tràmit com SAIP


Perfil del sol·licitant de les SAIP


Estat de tramitació de les sol·licituds d'informació públicaEstat de tramitació de les sol·licituds d'informació pública per ConselleriesSentit de les resolucions

 


Motiu desestimació (arts. 14 i 15)/inadmissió (art.18)/estimades parcials


Motiu d'inadmissió per no ser informació pública


Matèries sobre les quals versen les SAIP


Resolucions CAIB 2020 objecte de reclamació davant la Comissió

 


  >>  ANY 2021:  Resolucions i dades estadístiques     

.

QUADRE DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE 2021

Des d’aquest quadre podeu tenir accés a les resolucions desestimades basades en algun dels límits al dret d’accés, així com a totes aquelles que donin una informació que es consideri d’interès per a la ciutadania.

(Les resolucions es publiquen prèvia eliminació de les dades personals i el codi segur de verificació de la firma digital)

QUADRE 2021 en format PDF     

QUADRE 2021 en format LibreOffice  

En el format reutilitzable podeu fer filtres per tema, òrgan competent, sentit i motivació legal de les resolucions, etc. Vos recomanam que descarregueu el quadre amb LibreOffice per poder accedir als enllaços de les resolucions. Si no el teniu, podeu descarregar-vos aquest programari clicant aquí.


Estadístiques 2021 de les sol·licituds del dret d'accés a la informació pública (SAIP)

Actualitzades a 15/11/2021 (actualització bimestral)

(Excloses les sol·licituds de dret d'accés tramitades d'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol)


Sol·licituds rebudes per la via del dret d'accés (2021)


Canal d'entrada de les sol·licituds admeses a tràmit com SAIP


Perfil del sol·licitant de les SAIP


Estat de tramitació de les sol·licituds d'informació públicaEstat de tramitació de les sol·licituds d'informació pública per ConselleriesSentit de les resolucions

 


Motiu desestimació/inadmissió/estimades parcials


Motiu d'inadmissió per no ser informació pública


Matèries sobre les quals versen les SAIP


Resolucions CAIB 2021 objecte de reclamació davant la Comissió