Torna

OPOSICIONS 2019

_

Sorteig lletra

- Lletra que determina l'ordre d'actuació dels aspirants en cada procediment: U


- Resolució de dia 11 de març de 2019 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants. PDF