Torna

OPOSICIONS 2019

_

Sorteig lletra

- Lletres que determinen l'ordre per nomenar els vocals i els suplents dels tribunals: EV


- Resolució de dia 11 de març de 2019 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per a designar els vocals dels tribunals que han d'actuar a les proves selectives. PDF