Torna

OPOSICIONS 2019


24-09-2020

- Resolució de dia 21 de setembre de 2020 per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per la Resolució de 25 de febrer de 2019 de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents i als quals s’ha concedit l’ajornament de la fase de pràctiques o han de repetir-la. PDF


21-07-2020

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de juliol de 2020 per la qual es declaren els aspirants aptes en la fase de pràctiques. PDF


21-04-2020_

Resolució de la directora general de Personal Docent de 8 d’abril de 2020 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 9 de setembre de 2019, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019 de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents. PDF


16-09-2019_

- Resolució de dia 5 de setembre de 2019 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques. PDF

- Resolució de 9 de setembre de 2019, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu. PDF

31-07-2019__

- DOCUMENTACIÓ LLISTA ÚNICA OPOSITORS Arxiu de text

- Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals Pàgina Web


30-07-2019__

Resolució de 30 de juliol de 2019 per la qual es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques. PDF

  -  Llista definitiva d'adjudicacions (funcionaris en pràctiques) PDF

29-07-2019__ - Incidències a les places oferides al procés d'adjudicació de funcionaris en pràctiques. PDF
29-07-2019__ - Termini per reclamacions: S'obre un termini des de dia 29 de juliol a les 14:30h a.m. fins al 31 de juliol a les 14:30h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears) perquè els interessats hi puquin presentar reclamació telemàtica.

>>>>> Accés al Tràmit
29-07-2019__

Resolució de dia 29 de juliol de 2019 per la qual es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques. PDF

- Llista provisional d'adjudicacions (funcionaris en pràctiques) PDF

26-07-2019

Tràmit de selecció de places per funcionaris en pràctiques:    >>>>> Accés al tràmit


AVÍS: El termini perquè els funcionaris en pràctiques puguin triar places és del dia 26 de juliol a les 12:00h a.m. fins al 29 de juliol a les 12:00h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears).

- Actualització de les places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF

- Actualització de les places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF

03-07-2019_

- Aclariments de la valoració dels mèrits en el procediment d'ingrés (1 i 2) PDF

- Aclariments de la valoració dels mèrits en el procediment d'accés (3 i 4) PDF

03-07-2019__

- Obert el tràmit d'autobaremació pels aspirants que han superat la fase d'oposició  Full de barem

26-06-2019__

- Resolució de 21 de juny de 2019, per la qual es modifica la Resolució de 21 de maig de 2019, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres. PDF

19-06-2019__

- Resolució de 19 de juny de 2019, per la qual es modifica la Resolució de 17 de maig de 2019 per la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos. PDF

13-06-2019__

- Obert el portal dels aspirants i el tauler d'anuncis de les proves selectives   PORTAL OPOSITOR

13-06-2019__

- Resolució de 10 de juny de 2019, per la qual es nomena als representats de les organitzacions sindicals que ho han sol·licitat com a personal col·laborador en la vigilància de bon funcionament del procés selectiu PDF

13-06-2019__

- Resolució de 7 de juny de 2019, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de maig de 2019, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius PDF

04-06-2019__

- Instrucció relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que participa en el procediment selectiu PDF