Torna

OPOSICIONS 2019

-

-

Acreditació del coneixement del castellà per a estrangers


(14/05/2019)__ - Llista definitiva dels aspirants aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers. PDF

(10/05/2019)__ - Llista provisional dels aspirants aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers. PDF

(02/05/2019)__ - Resolució de 2 de maig de 2019 per la qual es nomena la comissió avaluadora de competència escrita i oral en llengua castellana. PDF