Torna

OPOSICIONS 2019

_

_

Composició dels tribunals


(25/05/2019)__

- Resolució de 21 de maig de 2019, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius, es convoquen als presidents titulars a una sessió formativa, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació, a la part A de la primera prova i a la part B de la primera prova. PDF

-Resolució de 21 de maig de 2019, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius, es convoquen als presidents titulars a una sessió formativa, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació, a la part A de la primera prova i a la part B de la primera prova. PDF


(30/04/2019)__

- Resolució de 30 d'abril per la qual es modifica la Resolució de 16 d'abril de 2019 per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals. PDF

- Annex 2 - Composició dels tribunals modificats PDF

- Formulari d'al·legacions PDF  (El termini de reclamacions és de tres dies hàbils ( 2, 3 i 6 de maig de 2019))


(16/04/2019)__

- Resolució de 16 d'abril de 2019 per la qual es fa pública la composició provisionaldels tribunals del cos de mestres. PDF

- Annex 2 - Composició dels tribunals (cos de mestres) PDF

- Resolució de 16 d'abril de 2019 per la qual es fa pública la composició provisionaldels tribunals dels cossos de secundària. PDF

- Annex 2 - Composició dels tribunals (cossos de secundària) PDF

- Formulari d'al·legacions PDF  (El termini de reclamacions es de tres dies hàbils ( 17, 23 i 24 d'abril de 2019))