Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

TRANSTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA

ALTERACIONS DE CONDUCTA EN ADOLESCENTS TEA Rosa Alvárez (Novembre 2020)
Material del curs AQUÍ
Fitxers alteració de conducta (ZIP)
FUNCIONS EXECUTIVES Ana González (Gener 2020)
Enllaç al drive amb material del curs
MÈTODE TEACCH Rosa Alvárez (Desembre 2019)
Material del curs AQUÍ
SUPORTS VISUALS PER ALUMNAT AMB TEA (Abril 2019)
Presentació suports visuals (Marlene Horna)
HABILITATS MENTALISTES EN PERSONES AMB TEA (Març 2019)
Enseñanza de habilidades mentalistas (Maria Llorente)
APLICACIÓ PRÀCTICA D'ESTRATÈGIES D'ATENCIÓ TEMPRANA BASADES EN EL MODEL DENVER (Desembre 2018)
Dossier del curs
Presentació Denver. Magdalena Valverde
Método Denver. Magdalena Valverde
Planificació d'una sessió
Anàlisi de la conducta ABC
Registre d'observació de la conducta
Idees de jocs per aplicar el model Denver
ABORDATGE DE CONDUCTES DESAFIADORES EN TEA (Octubre 2018)
Presentació curs. Maria Llorente
METODOLOGIA TEACCH: L'APRENENTATGE ESTRUCTURAT (Octubre 2018)
Presentació TEACCH. Ana Muñoz
ACTUALITZACIÓ EN TEA (Septembre 2018)
Intervenció i assessorament a centres. Beatriz Marcos (Orientadora de l'EOEP EADISOC Eivissa)
TEA en femení. Joana Maria Andrés (Psiquiatra IBSMIA)
Suport conductual positiu. Magdalena Valverde (Psiquiatra IBSMIA)
Adaptacions curriculars en TEA. Salli Rebassa (Directora de l'EOEP EADISOC)
Habilitats socials en el pati. Antonia Gomila (Psicòlogia Clínica IBSMIA)
Metodologia TEACCH. Ana Muñoz (Psicòloga general sanitària i directora d'educa i orienta)
Metodologia Denver. Sandra Cardona (Orientadora de l'EOEP EADISOC Menorca)
Associació asperger Eivissa i Formentera (AIF). Maria del Mar Ferre Aguilera i Marta González Gómez
Associació asperger Balears. Elisabeth Ruiz Martínez
Associació de familiars de persones amb trastorn de l'espectre autista de Menorca. Mónica Llera Rico
MODEL SCERTS (Març 2018)
Presentació model SCERTS. Magdalena Valverde
APLICACIÓ PRÀCTICA D'ESTRATÈGIES D'ATENCIÓ TEMPRANA BASADES EN EL MODEL DEVER (Febrer 2018)
Dossier del curs
Planificació d'una sessió
Presentació Denver 1. Magdalena Valverde (Psiquiatra IBSMIA)
Presentació Denver 2. Magdalena Valverde (Psiquiatra IBSMIA)
Anàlisi de la conducta ABC
Registre d'observació de la conducta
Idees de jocs per aplicar el model Denver