Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

LOGO SALUD.jpg

TRACTAMENT DE LA SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS

PDF (14/10/20) INSTRUCCIONS TRACTAMENT DE LA SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS
PDF (14/10/20) FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS
ANNEXOS INSTRUCCIONS

ANNEX 2. INFOGRAFIA                                       VEURE IMATGE               

ANNEX 3. MODEL INFORME CLÍNIC                     Fulla de CàlculEXCEL         Fulla de Càlcul odsODT

ANNEX 4. FITXA DE L'ALUMNE                           Fulla de CàlculEXCEL         Fulla de Càlcul odsODT

ANNEX 5. AUTORITZACIÓ TRASLLAT                  Fulla de CàlculEXCEL         Fulla de Càlcul odsODT

ANNEX 6. AUTORITZACIÓ MEDICAMENT             Fulla de CàlculEXCEL         Fulla de Càlcul odsODT         

ANNEX 7. SOL·LICITUD CENTRE DE SALUT         Fulla de CàlculEXCEL        Fulla de Càlcul odsODT

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES                 Fulla de Càlcul CATALÀ     Fulla de CàlculCASTELLÀ

SOL·LICITUD COOREDUCASALUTMENTAL           Editor de Text WORD       Editor de Text odt ODT

DOCUMENTS D'INTERÈS

INFOGRAFIES SOBRE L'ATENCIÓ AL CENTRE EDUCATIU D'ALUMNES AMB PROBLEMES DE SALUT CRÒNICS   

INFOGRAFIA (CAT) INFOGRAFIA (CAST)
Captura infografia atencio problemes salut.JPG captura infografia problemas salud.JPG

INFORMACIÓ SOBRE MALALTIES CRÒNIQUES I INFECCIOSES

DESFIBRIL·LADORS

PDF INSTRUCCIONS DESFIBRIL·LADORS A CENTRES EDUCATIUS

SIGNE INDICADOR DE DESFIBRIL·LADOR (DESA)

DOCUMENT DE BAIXA/TRASPÀS DEL DESFIBRIL·LADOR    Fulla de Càlcul EXCEL Fulla de Càlcul ods OPPEN OFFICE

CENTRES SELECCIONATS PER A LA FORMACIÓ EN RCP I MANEIG DE DESFIBRIL·LADORS EL CURS 2019-20