Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

PROGRAMA PER A LA PREVENCIÓ DE L'ABANDONAMENT ESCOLAR 

El Programa per a la Prevenció de l'Abandonament Escolar dels Alumnes d'Educació Secundària de les Illes Balears del curs escolar 2020-2021 està finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE), en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació 2014-2020


 PDF Instruccions de funcionament del Programa d'abandonament escolar

 PDF Normativa Programa per a la prevenció de l'abandonament escolar 20-21

1. PROJECTE D'INTERVENCIÓ Editor de Text odt  Editor de Text
2. DEMANDA D'INTERVENCIÓ Editor de Text odt Editor de Text
3. PLA D'ACTUACIÓ INDIVIDUAL Editor de Text odt Editor de Text
4. FULL D'ASSABENTAMENT Editor de Text odt Editor de Text
5. CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES   PDF
6. GRAELLA INTERVENCIONS Fulla de Càlcul ods Fulla de Càlcul
7. PRESENTACIÓ CLAUSTRE Presentació odp Presentació
8. INFORME D'INTERVENCIÓ Editor de Text odt Editor de Text
9. MEMÒRIA Editor de Text odt Editor de Text