Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

CIRCUIT D'AVALUACIÓ DE LES DIFICULTATS DE SOCIALITZACIÓ I COMUNICACIÓ (EADISOC)

PDF PROTOCOL DE DERIVACIÓ AL CIRCUIT D'AVALUACIÓ DE LES DIFICULTATS DE SOCIALITZACIÓ I COMUNICACIÓ (EADISOC)

Presentació odp CIRCUIT D'EADISOC AMB EXPLCACIÓ DE LES PROVES 
ANNEXOS
 SENYALS D'ALARMA

NICE 0-5 ANYS          Editor de Text WORD     Editor de Text odt OPEN OFFICE

NICE 5- 11 ANYS       Editor de Text WORD     Editor de Text odt OPEN OFFICE  

NICE 11-18 ANYS      Editor de Text WORD     Editor de Text odt OPEN OFFICE

 INFORME ESCOLAR

INFORME ESCOLAR EI I EP             Editor de Text WORD   Editor de Text odt OPEN OFFICE

INFORME ESCOLAR SECUNDÀRIA   Editor de Text WORD    Editor de Text odt OPEN OFFICE

PROVES DE SCREENING

PDF COM EMPLENAR AMSE SCQ MCHAT

 PDF AMSE CORRECCIÓ         

AMSE FULL DE PUNTUACIÓ         Editor de Text WORD    Editor de Text odt OPEN OFFICE

 PDF M-CHAT CORRECCIÓ   

M-CHAT-RF QÜESTIONARI  Editor de Text CATALÀ  Editor de Text odt CATALÀ   Editor de Text CASTELLÀ    Editor de Text odtCASTELLÀ

SCQ PLANTILLA DE CORRECCIÓ   Editor de Text WORD    Editor de Text odt OPEN OFFICE

DOCUMENT DE DERIVACIÓ   Editor de Text WORD           Editor de Text odt OPEN OFFICE

 CARTA INFORMATIVA A FAMÍLIES / DERIVACIÓ PEDIATRIA/ METGE D'ATENCIÓ  PRIMÀRIA      PDF CATALÀ    PDF CASTELLÀ

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ  DE DADES     Fulla de Càlcul ods OPEN OFFICE       Fulla de Càlcul EXCEL

MATERIALS I ENLLAÇOS D'INTERÈS

 PDF INDICADORS IMPORTANTS ALS 3 MESOS
 PDF INDICADORS IMPORTANTS ALS 7 MESOS
 PDF INDICADORS IMPORTANTS ALS 24 MESOS
 PDF INDICADORS IMPORTANTS ALS 36 MESOS
 PDF INDICADORS IMPORTANTS ALS 48 MESOS
 PDF INDICADORS IMPORTANTS ALS 60 MESOS
 PDF INFORMACIÓ PER A PARES DAVANT LA SOSPITA D'UN PROBLEMA SOCIAL I COMUNICATIU 
 PDF INFORMACIÓ PER A PARES DESPRÉS DEL DIAGNÒSTIC DE TEA
 Pàgina Web MATERIAL DE LA WEB DE L'EOEP EADISOC