Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

SERVEI D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Cap de servei: Marta Escoda Trobat
DIRECCIÓ GENERAL DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA sad@dgpice.caib.es TF: 971 17 77 80 FAX: 971 17 68 60
PROFESSIONAL EXT. TASCA PROFESSIONAL

Magdalena Vicens mvicens@dgpice.caib.es

62318

EAC i 4x4. CEE/CCEE/ASCE, (Comissió Tècnica) Aules UEECO. Dictàmens disconformitat

M.Àngels Santamaría
masantamaria@dgpice.caib.es
62388 PTSC. Programes d'intervenció sociocomunitària. Absentisme escolar. Coordinació amb serveis de protecció de menors: SSSS, Menors, IMAS i Policia Tutor. IES Can Balo
Nuria Pascual
npascual@dgpice.caib.es
62315 Orientació Primària (EOEP/UOEP/CC) Dictàmens Primària. Altes capacitats intel.lectuals

Cristina Broseta

cbroseta@dgpice.caib.es

62324 Circuit TDAH, Circuit EADISOC i UVAI TEA. CoorEducaSalutMental. Subvenció transport escolar
Elisa Bordoy
ebordoy@dgpice.caib.es
62362 Dictàmens secundària. UVAIs (DSA, DI) UVAT. Coord. Diversitat Funcional, SVAP, Dependència, SEDIAP
Damià Estelrich
destelrich@dgpice.caib.es
62286 ATE de centres públics, ECLA, Funcions AL. EADIVI (conveni). Dificultats d'aprenentatge i de llenguatge. Llengua de signes
Xisca Sanchez
fsanchez@dgpice.caib.es
62386 Productes sw suport fisiortopèdic, comunicatiu (FM, MR), ordinadors adaptats. Conveni IMAS (aules Tramuntana, Puig des Bous). Fisioterapeutes educatius
Conxi Lladó
cllado@dgpice.caib.es
62288 Transport escolar. Servei d'Interlocució
Mar Meneses
mmmeneses@dgpice.caib.es
66520 Atenció Hospitalària Domiciliària (SAED), Programa Alerta Escolar i malalties cròniques, CoorEducaSalut. Subvenció entitats de suport i rehabilitació
Rosa Garrigó
rmgarrigo@dgpice.caib.es
66732 Departament d'orientació secundària, DUA (Act. Palanca PROA) ALTER/PISE. ATE de centres concertats
Joana M. Gual
jmgual@dgpice.caib.es
77780 62325 Tasques administratives
Alicia Martin
amartin@dgpice.caib.es
77780 62316 Tasques administratives
PROFESSIONAL EXT. TASCA PROFESSIONAL