Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

INSTRUMENT PER MESURAR L'IMPACTE SOCIAL I EDUCATIU DE LA COVID-19

(Aquest qüestionari té com a objectiu extreure la informació necessària per organitzar els recursos i preveure les necessitats socials i educatives dels alumnes pel pròxim curs. Cada centre valorarà la conveniència de l'ús d'aquest qüestionari)

PDF INSTRUCCIONS EQUIP DIRECTIU
Editor de Text odt INSTRUCCIONS TUTOR/A
PDF INSTRUCCIONS EQUIP DE SUPORT
PDF GUIA D'ORIENTACIÓ DELS CRITERIS
Fulla de Càlcul ods BASE_CURS
Fulla de Càlcul ods BASE CEIP_FULL RESPOSTES
Fulla de Càlcul ods BASE IES_FULL RESPOSTES