Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

 LOGO DSV.jpg

EQUIP ESPECÍFIC D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NEE ASSOCIADES A DISCAPACITAT SENSORIAL VISUAL (EADIVI)

Editor de Text odt  SOL·LICITUD EADIVI               
ALTRES
Editor de Text odt PROTOCOL DEL PROCÉS INDIVIDUAL D'ORIENTACIÓ
Editor de Text odt PROCÉS INDIVIDUAL D'ORIENTACIÓ

                                                                   MATERIALS RELACIONATS

Pàgina Web MATERIAL CURS D'INTERVENCIÓ DE L'EQUIP ESPECÍFIC D'ATENCIÓ EDUCATIVA A PERSONES AMB DEFICIÈNCIA VISUAL