Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca té signat un conveni amb l'Ajuntament de Palma i la Fundació Ajuda en Acció per a l'impuls d'iniciatives d'acció social i educació per al desenvolupament en els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la localitat de Palma. L'objecte del conveni és de col·laboració, a través de l'accés a centres educatius de barris de Palma, es fan accions, programes, activitats, experiències, projectes que requerixen una intervenció comunitària preferent. Actualment els centres que participen dins aquest conveni són: Ies Josep Sureda i Blanes, Ceip Es Pont, Ceip Joan Capó, Ceip Gabriel Vallseca, Ceip Pintor Joan Miró, Ceip Alexandre Rosselló, Ceip Son Quint, Ceip El Terreno.

XARXES SOCIALS

Pàgina Web WEB PLATAFORMA D'ENTITATS I SERVEIS  SON GOTLEU

Pàgina Web BLOG EDUCACCIÓN (PROGRAMA EDUCATIU D'AJUDA EN ACCIÓ)

PROJECTES

Pàgina Web WEB PROJECTE SonGot l@b

Pàgina Web LIBRO DIGITAL - TALLER ESCRITURA CREATIVA CEIP ES PONT