Torna

Direcció General de Modernització i Administració Digital

Telecomunicacions: Salut i electromagnetisme

Les telecomunicacions són una tecnologia de suport i el pilar bàsic de la transmissió d’informació. És el vehicle principal de interacció de serveis diversos, com la veu (telefonia), mitjans de comunicació social (servei portador de freqüència modulada, televisió digital terrenal, cable) i aplicacions informàtiques (connexió de dades i Internet). Algunes de les noves tecnologies, com la telefonia mòbil o les xarxes d’accés inalàmbric empren l’espectre radioelèctric i les emissions electromagnètiques com a medi de comunicació.

Aquest desplegament massiu de noves tecnologies provoca inquietud en la ciutadania. Per aquest motiu, la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions considera necessari que es tingui accés a la informació més acurada al respecte, avalada per institucions internacionals o de caràcter no governamental, així com a la normativa al respecte.

A més a més, la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions posa a l’abast dels ciutadans un servei de mesures electromagnètiques de telefonia mòbil, d’acord al Reial Decret 1066/2001, que estableix les condicions de protecció sanitària enfront de les emissions electromagnètiques.

Legislació Europea

Legislació Nacional

Jurisprudència

Articles mèdics

Organitzacions

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç publica informes anuals i revisa les instal·lacions de telefonia mòbil verificant que es compleixen els paràmetres tècnics per assegurar el compliment de la normativa.

http://www.setsi.min.es/movil/top_mov.htm

OMS és l’Organització Mundial de la Salut, l’organisme de les Nacions Unides especialitzat en salut, creat el 7 d’abril de 1948.

http://www.who.int/peh-emf/es/

ICNIRP és la Comissió Internacional sobre la Protecció de la Radiació No Ionitzant. És un cos d’experts científics independents que constitueixen una Comissió principal de 14 membres; quatre comitès científics permanents cobrint epidemiologia, biologia, dosimetria i radiació òptica, i un nombre variat de membres consultius. És una organització no governamental reconeguda oficialment per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), depenent de la ONU.

http://www.icnirp.org/

AECC és l’Asociación Española contra el Cáncer. És una entitat de caràcter benèfic i sense ànim de lucre. Es constituí el 5 de març de 1953 amb el propòsit de lluitar contra el càncer en totes les modalitats conegudes.

Seminari sobre camps electromagnètics, telefonia mòbil i salut

OCU: L'organització de consumidors i usuaris (OCU) és una associació privada, independent i sense ànim de lucre que va nèixer el 1975 amb un objectiu clar: la informació i atenció dels consumidors i la defensa dels seus interessos.

http://www.ocu.org

L'Oficina del Defensor del Poble va emetre el següent informe, l'any 2004, en resposta a una queixa rebuda per la instal·lació d'una estació de telecomunicacions:

Resposta a una queixa per part de l'Oficina del Defensor del Poble