Torna

Departament de Cultura

RESOLUCIONS

Publicació de les resolucions de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat de concessió i de denegació de les subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears 2019.

PDF Resolució de concessió (27-11-2019)

PDF Resolució de denegació (27-11-2019)