Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció

desc_Banner Reg. Cooperatives.jpg

Informació de contacte

- Registre de Cooperatives

Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Plaça de Son Castelló, 1-07009 Palma

Tel. 971 17 65 73

Correu electrònic: rcoopsoclab@caib.es, fjmora@dgpe.caib.es


- Registre Central de Cooperatives (Per sol·licitar el certificat negatiu del nom en format electrònic)

Ministeri competent en matèria de treball

C/ Agustín de Bethencourt, 4 - 28071 Madrid

Tels. 91 3631894 – 91 3631895