Torna

Portal Consum

 

Reunió entre Amazon Espanya/@IBConsum

Interessant escoltar a una de les grans del Marketplace, amb una facturació de 5.400 milions, i que exposa els productes de més de 9.000 PIMES. En el debat: responsabilitat social, petjada de carboni, mobilitat i, naturalment ... Consum

 

DADES RECLAMACIONS ILLES BALEARS

Des del 01/01/2020 fins al 26/04/2021 s'han rebut 52 reclamacions presentades per consumidors contra Amazon.

A continuació es mostra la distribució de les reclamacions per illa de tramitació:

MALLORCA 37
MENORCA 12
EIVISSA 4
Total
52

A continuació, es veu un quadre amb els motius de les reclamacions presentades:

Núm. Expedients MOTIUS DE RECLAMACIONS
17
Problemes relatius a la compra en línia: lliurament, devolució etc.
10
Incompliment preu web
10
Garantia productes
6
Càrrecs indeguts o alta en Amazon Prime sense sol·licitar-se
5
Frau per internet a través d'empresa que opera a través d'Amazon
2
Problemes amb emissió o canvi dades factura
2
Altres : Bloqueig compte Amazon, problemes cancel·lació rènting cotxe
52
 

De les 52 reclamacions, 32 estan acabades i 20 estan en tràmit.

RECLAMACIONS ILLES BALEARS  
2020 i 2021 (Fins el 26/04/2021) 52
EN TRÀMIT 20
FINALITZATS 32

En relació als expedients de reclamació acabats, a continuació es reflecteix una estadística dels expedients per forma de finalització:

FORMA DE FINALITZACIÓ  
Acord 17
Sense acord 5
Desistiment per no esmenar 3
Es sol. Arbitratge 2
Inh. Observatori Internet 2
Inhibir a altra Administració Consum 1
Proposta expedient Sancionador 1
Trasllat a Inspecció 1
Total
32