Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

60a/2020 Projecte canvi ús i reforma habitatge unifamiliar, aïllat annex a explotació agrícola a agroturisme i ampliació, polígon 4, parcel·les 72, 73, 89, 90, 91 i 92 TM Artà

PDF Memòria ambiental

PDF Projecte

PDF Plànols