Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

55a/2020 Hotel rural al lloc de Son Pere, polígon 10, parcel·la 34 T.M. Ciutadella

PDF Memòria

PDF Plànols

PDF Memòria agronòmica

PDF Document ambiental