Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

208a/2019 Reforma i ampliació habitatge unifamiliar aïllat i la seva conversió en hotel rural al lloc de Son Salvador, polígon 2, parcel·la 86 T.M. Ciutadella

PDF Memòria ambiental

PDF Memòria agraria

PDF Projecte bàsic