Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

121a/2019 Deixalleria municipal d’Artà, polígon 16, parcel·la 242, Es Pujols TM Artà

PDF Document Ambiental

PDF Memòria

PDF Plànol emplaçament

PDF Plànol planta general

PDF Plànol instal·lacions

PDF Plànol vegetació