Torna

Comissió reclamacions d'accés informació pública (CRAIP)

COMISSIÓ PER A LES RECLAMACIONS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE LES ILLES BALEARS (CRAIP)

Si heu presentat una sol·licitud d'accés a la informació pública davant l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, davant un dels consells insulars, un ajuntament de les Illes Balears o davant una de les altres entitats del sector públic dependents o vinculades a aquestes administracions, i no estau satisfet amb la resposta o no heu rebut contestació, podeu presentar una reclamació davant la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública (CRAIP).