Volver

Central de Contractació

Tercera prórroga del Acuerdo marco de contratación  centralizada de seguros de vehículos (PRO 1/2021 CC)

Resol aprovació i adjudicació 3ª PRO.pdf Resol aprov i adjudicació 3ª PRO.pdf

Segunda prórroga del Acuerdo marco de contratación centralizada de seguros de vehículsos (PRO 4/2020 CC)

08 Resol aprovacio i adjudicacio ASS V.pdf08 Resol aprovacio i adjudicacio ASS V.pdf

Acuerdo marco de cotratación centralizada de seguros de vehículos (CC 4/2018 AM)

00 INSTRUCCIONS_signed.pdf 00 INSTRUCCIONS 2021_signed.pdf

Editor de Text 06 Annex 6 sinistralitat i grau satisfacció.docx

Contactes cas incidencies-sinistres.pdf Contactes incidències o sinistres.pdf

Resolucio adjudicacio.pdf Resolucio adjudicacio.pdf

PCA.pdf PCA.pdf

PPT.pdf PPT.pdf