Torna

Central de Contractació

Acord marc per a la contractació centralitzada del subministrament, instal·lació i posada en funcionament de bateries de condensadors (CC 3/2017 AM)

INFORMACIÓ GENERAL DE L'ACORD MARC

PCAP_CA.pdf PCAP_CA.pdf

07 PPT_CA.pdf PPT_CA.pdf

Resolució adjudicació.pdfResolució adjudicació.pdf

PIMERA CONSULTA

Proposta i Resolució Consellera 1ª consulta.pdfProposta i Resolució Consellera 1ª consulta.pdf

Contractació derivada:

nº CUPS.pdfnº CUPS.pdf

Editor de Text Annex memòria proposta de contractació basada.docx