Torna

Canvi Climàtic

  

Calculadora de la petjada de carboni 

   

   

Calculadora de la petjada de carboni d'abast 1+2 per a organitzacions 2020


 

A partir del dia 1 de gener de 2022, entra en vigor el Decret 48/2021 de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni que obliga a les mitjanes i grans empreses que comptin amb centres de treball  situats al territori de les Illes Balears, i a l’Administració Autonòmica a declarar l’abast 1 i 2 de la seva petjada de carboni.

Per aquest motiu, es posa a disposició de l’usuari l’eina CALCULADORA DE LA PETJADA DE CARBONI D'ABAST 1+2 PER ORGANITZACIONS 2020 dissenyada per calcular les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) associades a les activitats d’una organització, empresa o administració, tant les emissions directes (Abast 1) com les emissions indirectes degudes al consum d’electricitat (Abast 2) seguint la metodologia i procediment de càlcul basat en la norma UNE-EN ISO 14064-1.

Aquesta calculadora s’ha elaborat a partir de la Calculadora de huella de carbono de organización – Alcance 1+2 publicada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) a la seva pàgina web en la versió V.22 d’abril de 2021 i serveix a l’usuari per obtenir simultàniament les dades de càlcul requerides tant al registre balear com al registre estatal.

  

  

Fulla de Càlcul Calculadora per al registre de la petjada de carboni (versió juliol 2022)

PDF Guia per a l'usuari de la calculadora per al registre de la petjada de carboni (versió maig 2022)

PDF Com afegir files a la calculadora