Torna

Programa de Millora i Transformació de centres

desc_responsables.png

Assessors i Assessores del Programa de  Millora Contínua.

Nom Funcions Adreça Telèfon e-mail
MANEL PERELLÓ BEAU

Responsable del programa de Millora i Transformació de centres

c/del Ter 16. Edifici Alexander Rosselló Pastors. Polígon Son Fuster. Palma (07009) 971177752 (ext. 62165)

 mperellobeau@dgplacen.caib.es

 milloraitransformacio@gmail.com

CARME BARCELÓ MÁRQUEZ

Assessoria Programa

Assessoria centres de Mallorca

c/del Ter 16. Edifici Alexander Rosselló Pastors. Polígon Son Fuster. Palma (07009) 971177752 (ext. 62356)

 cbarcelo10@dgplacen.caib.es

 assessoriapmt2@gmail.com

INÈS CARRASCO PASCUAL

Assessoria Programa

Assessoria centres Mallorca i Menorca

c/del Ter 16. Edifici Alexander Rosselló Pastors. Polígon Son Fuster. Palma (07009)

971177752

(ext. 62183)

 icarrasco@dgplacen.caib.es

 assessoriapmt3@gmail.com

Nom Funcions Centre Localitat e-mail
MARITA CALAFELL ROSSELLÓ Assessoria Centres Mallorca IES Inca Inca  assessoriapmt4@gmail.com
EVA CASAS GÜELL

Assessoria Centres Mallorca

IES Porreres Porreres  assessoriapmt5@gmail.com
MARIA SALAS OLIVER Assessoria centres Mallorca CEIP Binissalem Binissalem  assessoriapmt6@gmail.com
LLORENÇ VALLESPIR MUNAR Assessoria centres Mallorca IES Porreres Porreres  assessoriapmt7@gmail.com
BÀRBARA BESTARD LLOMPART Assessoria centres Mallorca CEIP Llevant Inca  assessoriapmt8@gmail.com
FANNY JUAN PUIGSERVER Assessoria centres Menorca CEIP Norai Port d'Alcúdia  assessoriapmt9@gmail.com
JOANA M. FRONTERA NOGUERA Assessoria centres Mallorca i Menorca IES Joan Ramis i Ramis Maó  assessoriapmt10@gmail.com
CORAL MARI PLANELLS Assessoria centres Eivissa i Formentera IES Sa Serra Santa Eulària des Riu  assessoriapmt11@gmail.com
M. TERESA TORRES GUASCH Assessoria centres Eivissa i Formentera IES Quartó del Rei Santa Eulària des Riu  assessoriapmt12@gmail.com