Torna

Programa de Millora i Transformació de centres

desc_formacio_fons_ok.png

Incripcions mitjançant el portal del personal: Formació dels docents/ sol·licituds de cursos / Direcció general de formació del professorat

SESSIÓ INFORMATIVA - INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA DE MILLORA I TRANSFORMACIÓ

Sessió dirigida a equips directius que vulguin tenir més conèixement sobre el programa, aplicació i eines per a la millora i transformació de centres educatius.

La formació es realitza durant el tercer trimestre. Sessió telemàtica a causa del Covid-19


CURS DE DISSENY  

Curs dirigit a equips directius de centres públics, que comencen a formar-se de cara a implantar un sistema de gestió de la millora contínua als centres. També a equips directius i coordinadors nous en el càrrec que no tenen formació prèvia en el sistema de gestió i millora.

No són necessaris requisits previs, encara que es recomana haver realitzat la sessió d'introducció.

El curs es realitza en dimarts de 9 a 14, en dues/tres sessions per trimestre.


CURS D'IMPLANTACIÓ 

Curs dirigit a equips directius i coordinadinadors del programa que han realitzat amb aprofitament el curs de disseny. 

Per a la realització d'aquest curs, el centre educatiu ha d'haver realitzat la inscripció de participació en el programa i signat els compromisos i requisits del programa.

La formació es realitza en dimarts de 9 a 14, en dues/tres sessions trimestrals


FORMACIÓ EN XARXA

Adreçat a Equips directius i Coordinadors  del programa. Aquesta formació és un requisit per a tots els centres participants del programa que han superat els dos anys previs de formació.

Es realitza en divendres de 9 a 14, en sis sessions trimestrals