Torna

Programa de Millora i Transformació de centres

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ AL PMT - CURS 2022-23

  • Període ordinari inscripció: 5 a 29 d'abril
  • Període extraordinari inscripció*: 1 a 10 de juny
  • Llistats provisionals: 15 de juny
  • Període reclamacions**: 16 a 20 de juny
  • Llistats definitius: 22 de juny

* Per als centres que es troben en el procés de renovació de la Direcció

** La reclamació s'ha d'enviar al correu milloraitransformacio@gmail.com

Sessió informativa PMT - curs 2022-23

Editor de Text odt Sol·licitud d'inscripció. S'ha d'enviar signada i segellada per correu electrònic a milloraitransformacio@gmail.com, dins del període establert.

Llista provisional centres admesos.PDF Llistat provisional centres admesos curs 22-23

Llista definitiva nous centres admesos curs 21-22 - Documents de Google.pdf Llistat definitiu centres admesos curs 22-23