Torna

Programa de Millora i Transformació de centres

contingut.png

1. Introducció

 En 2018, amb la publicació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de maig de 2018 de 2018 per la qual s’atorga el certificat que acredita els centres amb implantació completa dels requisits del Programa de Gestió de Qualitat i Millora Contínua i s’aprova la Instrucció per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa de Millora Contínua dels centres docents públics, canvia el nom del program per "Programa de Millora Contínua".

Actualment, estam treballant en una nova resolució en què ens donam a conèixer com a Programa de Millora i Transformació de centres.


2.Propòsit del nou programa


El propòsit del programa és acompanyar els centres educatius en el canvi, facilitant unes eines i un mètode de treball que permetin la millora i la transformació educativa dels centres de manera progressiva i sostenible en el temps.

 3. Marc educatiu de referència

marc.PNG

  • Un propòsit educatiu orientat a desenvolupar competències per a la vida plena.

  • Unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement sobre com les persones aprenen.

  • Una avaluació competencial i global orientada a l’aprenentatge.

  • Una organització escolar autònoma i oberta, capaç de l’autoreflexió i actualització.

4. Pilars del programa

pilars.PNG

  • Gestió eficient al servei del centre.

  • Cultura de la millora contínua basada en l’autoavaluació de centre.

  • Fases en el camí del canvi facilitades per un acompanyament professional en xarxes de centres.

  • Eines de gestió del canvi per a una transformació voluntària, responsable, fonamentada i sostenible.

 

5. Procés de canvi dins el programa

Infografia Ruta PMT.jpg