Torna

Programa de Millora i Transformació de centres

contingut.png

1. Introducció

En 2018, amb la publicació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de maig de 2018 per la qual s’atorga el certificat que acredita els centres amb implantació completa dels requisits del Programa de Gestió de Qualitat i Millora Contínua i s’aprova la Instrucció per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa de Millora Contínua dels centres docents públics, canvia el nom del program per "Programa de Millora Contínua".

Actualment, estam treballant en una nova Resolució en què ens donam a conèixer com a Programa de Millora i Transformació de centres.


2. Propòsit del nou programa

El propòsit del programa és acompanyar els centres educatius en el canvi, facilitant unes eines i un mètode de treball que permetin la millora i la transformació educativa dels centres de manera progressiva i sostenible en el temps.

3. Marc educatiu de referència

desc_Marc_educatiu.PNG
  • Un propòsit educatiu orientat a desenvolupar competències per a la vida plena.
  • Unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement sobre com les persones aprenen.
  • Una avaluació competencial i global orientada a l’aprenentatge.
  • Una organització escolar autònoma i oberta, capaç de l’autoreflexió i actualització.

4. Eixos del programa

desc_Pilars.PNG

5. Procés de canvi dins del programa

Infografia Ruta PMT.jpg