Torna

Programa de Millora i Transformació de centres

ASSIGNACIÓ D'HORES ALS CENTRES EDUCATIUS DEL PMT - CURS 2022-23

desc_Quota_22-23.JPG

Els criteris d'assignació d'hores de coordinació del PMT són 2: la tipologia de centre i l'estadi on se troba. Aquests criteris es publiquen anualment a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Des del dia 13 de juny cada centre pot consultar al GestIB (a l'apartat de quota de professorat) el nombre exacte d'hores que el Servei de Planificació Educativa, a proposta del PMT, els ha assignat.

Per fer possibles aquestes quotes, el Servei de Planificació Educativa ha assignat al PMT 76 docents, 6 docents més que al curs 21-22, però degut a l'augment de centres que formen part de Programa i a que els centres avancen cap a estadis on s'assignen més hores, el nombre d'hores per a cada estadi i tipologia és lleugerament inferior al del curs actual.

Com a suggeriment, us compartim unes orientacions per a l'assignació de les hores al coordinador/a PMT i als membres de l'equip impulsor (sempre que estigui constituit).