L’objectiu principal d’aquestes beques és adquirir una experiència formativa de caràcter pràctic, mitjançant el
coneixement directe del marc de la Unió Europea, la Mediterrània i l’Acció Exterior de les Illes Balears.

Els becats assoleixen, en el transcurs de la seva beca a Brussel·les i Palma, un coneixement directe del funcionament de les institucions europees i de marc de l’Acció Exterior de les Illes Balears, així com de les polítiques i accions de la UE (molt especialment en l’àmbit euromediterrani). Per una altra banda, també inclou una formació pràctica en relació amb les xarxes de cooperació i col·laboració en les quals participa el Govern de les Illes Balears.

El programa de beques es divideix en dues modalitats distintes: una de seguiment en Acció Exterior i Unió Europea i l’altra de comunicació en Acció Exterior i Unió Europea.

 

o   Objectius de la modalitat de seguiment en Acció Exterior i Unió Europea

• Assolir una visió holística de l’Acció Exterior de les Illes Balears.

• Aprofundir en el coneixement de la realitat euromediterrània, amb una formació pràctica sobre el funcionament de les xarxes de cooperació i col·laboració en les quals participa el Govern de les Illes Balears.

• Ampliar el coneixement de les institucions europees i el seu funcionament.

• Participar en l’activitat habitual i col·laborar en les tasques tècniques en el camp de l’acció exterior: seguiment del procés legislatiu europeu, recerca d’informació i preparació de material i documentació, col·laboració en la realització d’informes, butlletins, etc.

• Participar en la coordinació i les activitats plantejades en el si de les Comunitats de les Illes Balears a l’exterior.

• Assolir uns amplis coneixements pràctics derivats de la pertinença de les Illes Balears al marc euromediterrani i de la Unió Europea

 

o   Objectius de la modalitat de comunicació en Acció Exterior i Unió Europea

• Assolir una visió holística de l’Acció Exterior de les Illes Balears.

• Aprofundir en el coneixement de la realitat euromediterrània, amb una formació pràctica sobre el funcionament de les xarxes de cooperació i col·laboració en les quals participa el Govern de les Illes Balears.

• Ampliar el coneixement de les institucions europees i el seu funcionament.

• Participar en la coordinació i execució de la comunicació en l’Acció Exterior i Unió Europea, i molt especialment en la difusió en xarxes i en el disseny i l'estructura de la pàgina web d’Acció Exterior.

• Participar en la coordinació i les activitats plantejades en el si de les comunitats balears a l’exterior.

• Assolir uns amplis coneixements pràctics derivats de la pertinença de les Illes Balears al marc euromediterrani i de la Unió Europea.