Torna

Prova lliure de batxillerat per a persones majors de 20 anys

Prova lliure de batxillerat 2021 per a persones majors de 20 anys

NOVETAT: Publicat el calendari definitu de la prova.

El 3 de desembre de 2020 es va publicar al BOIB la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de novembre de 2020 per la qual s’aproven la convocatòria i les instruccions, per a l’any 2021, de la prova lliure adreçada a les persones més grans de vint anys per obtenir el títol de batxiller a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La finalitat d'aquesta prova lliure és facilitar l'accés de les persones majors de 20 anys al títol de batxiller.

Els punts més importants són els següents:

Inscripció: El termini d'inscripció serà del 2 al 19 de març de 2021, ambdós inclosos. La inscripció es pot dur a terme als llocs següents i de forma telemàtica emplenant el Full d’inscripció.

  • A Mallorca: Servei d'Ordenació Educativa (C. del Ter 16, 4a planta Polígon de Son Fuster 07009 Palma; telèfon: 971177783).
  • A Menorca: Delegació Territorial d'Educació a Menorca (Av. de Josep M. Quadrado, 33. 07703 Maó; telèfon: 971369008)
  • A Eivissa: Delegació Territorial d'Educació a Eivissa i Formentera (Via Púnica, 23, 07800 Eivissa; telèfon 971 17 60 29)

Calendari: La prova tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 d'abril de 2021. Podeu baixar el calendari definitu de la prova.

Lloc de realització de la prova:

  • A Mallorca: IES Ses Estacions (c. del Marquès de la Fontsanta,12, 07005 Palma; telèfon 971 77 02 67).
  • A Menorca: IES Maria dels Àngels Cardona (av. Ronda Balears s/n 07760 Ciutadella; telèfon 971 38 01 66).
  • A Eivissa: IES Santa Maria d’Eivissa (av. d’Ignasi Wallis, 33, 07800 Eivissa; telèfon 971 19 15 51).

Requisits de participació:

Poden participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els requisits següents:

a)  Tenir més de 20 anys o fer-los el primer dia de la prova.

b) Ser resident a les Illes Balears.

c)  Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o de l'homologació d'aquest títol.

d) No estar en possessió del títol de batxiller, regulat per l'article 37 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació o qualsevol altre títol declarat equivalent a tots els efectes.

e) No estar matriculat en els ensenyaments de batxillerat en cap de les modalitats o règims. (Model de declaració responsable)

Estructura de la prova: Veure document adjunt (Estructura de la prova)

Convalidacions i exempcions: sense canvis respecte a les convocatòries anteriors

Models d’exàmens: Estructura dels exàmens, models i materials

Reclamació de notes: Model de revisió de notes

ACCÉS AL PROCEDIMENT


Per a més informació:

ordenacio@dgplacen.caib.es

Telèfon: 971177783