Torna

Atenció a la ciutadania

Estadístiques i Informes


Estadístiques IBESTAT

Dades 2018

Dades 2019

Dades 2020

Telèfon 012 Telèfon 012 Telèfon 012
Queixes i suggeriments Queixes i suggeriments Queixes i suggeriments
Oficines de registre Administració de la CAIB Oficines de registre Administració de la CAIB Oficines de registre Administració de la CAIB


Informes d'activitat mensual de l'atenció a la ciutadania

Dades 2018

Dades 2019

Dades 2020

Dades 2021

Informe del mes de gener Informe del mes de gener Informe del mes de gener Informe del mes de gener
Informe del mes de febrer Informe del mes de febrer Informe del mes de febrer Informe del mes de febrer
Informe del mes de març Informe del mes de març Informe del mes de març Informe del mes de març
Informe del mes d'abril Informe del mes d'abril Informe del mes d'abril Informe del mes d'abril
Informe del mes de maig Informe del mes de maig Informe del mes de maig Informe del mes de maig
Informe del mes de juny Informe del mes de juny Informe del mes de juny Informe del mes de juny
Informe del mes de juliol Informe del mes de juliol Informe del mes de juliol Informe del mes de juliol
Informe del mes d'agost Informe del mes d'agost Informe del mes d'agost Informe del mes d'agost
Informe del mes de setembre Informe del mes de setembre Informe del mes de setembre Informe del mes de setembre
Informe del mes d'octubre Informe del mes d'octubre Informe del mes d'octubre fletxa Informe del mes d'octubre
Informe del mes de novembre Informe del mes de novembre Informe del mes de novembre Informe del mes de novembre
Informe del mes de desembre Informe del mes de desembre Informe del mes de desembre Informe del mes de desembre

Informes sobre queixes i suggeriments sobre els serveis generals per a la millora de la qualitat

 

Dades 2018

Dades 2019

Dades 2020
Informe sobre queixes Informe sobre queixes Informe sobre queixes
Informe sobre suggeriments Informe sobre suggeriments Informe sobre suggeriments
Correcció errades informe sobre suggeriments Informe sobre consultes