Torna

Atenció a la ciutadania

  • Enquesta de satisfacció de l’atenció ciutadana a oficines d'informació i registre. 2019

A quina oficina us han atès. (contestació obligatòria) (contestació obligatòria)

respostes

L'horari d'atenció a la ciutadania és:

respostes

La senyalització de l'oficina és:

respostes

Com definiríeu la informació que us ha proporcionat el personal de l'oficina sobre els procediments, els terminis i la documentació necessària per al servei que heu sol·licitat:

respostes

Com definirieu el tracte que heu rebut:

respostes

El temps d'espera per ser atès o atesa ha estat aproximadament:

respostes

Considerau que aquest temps d'espera ha estat:

respostes

El personal de l'oficina us ha facilitat poder presentar una queixa o un suggeriment en el mateix moment en què ho heu sol·licitat:

respostes

En general, el servei que us ha prestat l'oficina ha estat:

respostes

Comentari

respostes